doradztwo.xl.pl pstrag.xl.pl
Adres Tarnowo 16, 64-930 Piła   Telefon 67 216 02 36   Skype Pstrag_Tarnowo   Email pstrag@xl.pl   Mapa mapa dojazdu

Hodowla ryb 

 

Hodowla ryb

Rybajka 

delikatesy z ryb 

Rybajka - delikatesy z rybRybajka - delikatesy z rybRybajka - delikatesy z rybRybajka - delikatesy z rybRybajka - delikatesy z rybRybajka - delikatesy z ryb

Restauracja Rybna 

"RYBI PUZON" 

Restauracja Rybna -

Łowisko 

 

Łowisko

Poradnik amatorskiej hodowli pstrąga w niewielkich stawach

 


Amatorski chów pstrąga w małych stawach

Poradnik

 
            W związku ze zbliżającą się wiosną, zaczyna się sezon na porządkowanie naszych ogrodów, stawów, stawków i innych zbiorników wodnych. Dla nas oznacza to początek telefonów zaczynających się od niewinnych słów – „Czy można u Państwa zakupić narybek pstrąga…” po odpowiedzi twierdzącej, kolejne zdanie zaczyna się w 90% od: „proszę posłuchać, bo mam taki staw o powierzchni …”. W tym momencie zaczyna się niekończąca się opowieść i dziesiątki pytań, na które nie możemy rzetelnie odpowiedzieć. Dlatego też wychodząc naprzeciw Państwa pytaniom, opracowaliśmy niniejszy poradnik – aby pomóc w podjęciu decyzji o ewentualnym zarybieniu Waszego stawu pstrągami – nie obrażajcie się Państwo na nas, ale naprawdę nie dysponujemy taką ilością czasu, aby udzielać każdorazowo informacji telefonicznej.
            PORADNIK. Amatorski chów pstrąga w małych stawach.
            Powszechnie wiadomo, że pstrąg jest rybą bardzo wymagającą, potrzebuje zupełnie innych warunków niż ryby karpiowate czy inne drapieżne. Pstrągi są rybami zimnolubnymi – nie oznacza to jednak, że nie da się ich hodować w Polsce – wody polskie są zaliczane raczej do wód zimnych lub umiarkowanie ciepłych – stąd w większości lat pstrąg potrafi poradzić sobie w naszych warunkach i występuje często w wodach o charakterze nizinnym – nie tylko w rzekach typu górskiego. Zdecydowanie bardziej istotną cechą pstrąga odróżniającą go od ryb karpiowatych, jest znacznie większe zapotrzebowanie na tlen rozpuszczony w wodzie (tzw. poziom letalny zawartości tlenu w wodzie dla pstrąga to warunki, w których ryby karpiowate bytują sobie jeszcze bez przeszkód). Dodatkowo ryby łososiowate nie potrafią uzupełniać sobie deficytu tlenu z powietrza – co na krótką metę pozwala przeżyć rybom karpiowatym w krytycznych warunkach tlenowych. Podsumowując – chów pstrąga to przede wszystkim zapewnienie mu dostatecznej ilości tlenu.
            Temperatura. Mitologizowana jest natomiast kwestia temperatury wody. To prawda, że pstrągi zdecydowanie lepiej czują się w niższej temperaturze (10-14 st), jednak w krótkim okresie potrafią wytrzymać 22-23, nawet 27 stopni. Istotne jest tylko zapewnienie pstrągom w tym czasie dużej zasobności tlenu – co jest trudne, ponieważ wraz ze wzrostem temperatury wody spada jej zdolność do rozpuszczania tlenu. Dlatego też im wyższa temperatura wody tym wydajniejsze musi być napowietrzanie wody – dobre warunki w niższej temperaturze (np. woda płynąca kaskadowo), mogą być już niewystarczającymi w temperaturze wyższej – stąd powszechne przekonanie, że pstrągi nie wytrzymują wysokiej temperatury – w większości przypadków problemem jest brak tlenu. Dodatkowym problemem może być mieszana obsada – jeśli w jednym akwenie pływają pstrągi i np. ryby karpiowate, pamiętajcie Państwo, że karpie wykorzystają tlen zawarty w wodzie nie oglądając się na potrzeby pstrągów – dlatego z reguły w takich obsadach pstrąg jest pierwszą ofiarą deficytu tlenowego.
            Karmienie.Ryby żyjące w naturalnym stawie nie wymagają regularnego karmienia. Zwłaszcza w przypadku stawów większych, urozmaiconych i z mieszanymi obsadami – ryby drapieżne zawsze znajdą sobie pokarm. Będą to małe samoistnie wycierające się ryby (karasie, słonecznica, ukleja), bentos, różnego rodzaju owady wodne oraz latające nad powierzchnią wody. Jeśli chcemy cieszyć się pięknymi paradami pstrągów wyskakujących ponad powierzchnię wody – polujących na muchy lub jętki, nie dokarmiajmy ich lub róbmy to w bardzo niewielkim stopniu. Ryby wiecznie głodne – jakimi są ryby drapieżne – przy łatwym dostępie do pokarmu będą najadały się na zapas, co nie służy jakości mięsa, kondycji i zdrowotności ryb – a przede wszystkim – znacznie zwiększa zapotrzebowanie na tlen i podnosi ryzyko nieprzetrzymania trudnych warunków. Przekarmienie zaraz po braku tlenu jest drugim powszechnym błędem hodowców i powodem strat. Jeśli hodujemy ryby przez cały sezon, dobrym rozwiązaniem jest podkarmienie ich zaraz po sezonie zimowym (kiedy ryby ożywią się w stawie po zimowym letargu), w stawach z reguły nie ma jeszcze wówczas pokarmu naturalnego, a ryby po zimowej przerwie są wygłodniałe. Im bliżej przełomu wiosny i lata ograniczajmy karmienie – niech pstrągi przestawiają się na pokarm naturalny, którego będzie przybywać wraz z wegetacją. W okolicach maja / czerwca najlepiej przerwać karmienie na całe lato – aż do momentu, kiedy powrócą zimne noce (najczęściej w drugiej połowie sierpnia). Jesienią ponownie możemy zacząć dokarmianie.
            Jak karmić.Karmienie ryb drapieżnych to próba dostarczenia im pokarmu jak najbardziej zbliżonego do naturalnego. Powszechnie oczerniana tzw. „sztuczna pasza” – to w ogromnej większości granulki na bazie mączki rybnej, oleju rybiego i wielu witamin. Nie ma lepszej paszy poza naturalną występującą w wodach, w których bytują pstrągi. Możemy oczywiście dokarmiać pstrągi pokarmem naturalnym, który sami przygotujemy – większość wędkarzy potrafi przygotować sobie duże ilości tzw. białych robaków, można założyć także hodowlę dżdżownicy kalifornijskiej – np. w kompostowniku. Niemniej, jeśli cenicie sobie prostotę najlepiej nabyć specjalistyczną paszę dedykowaną dla pstrągów – można ją kupić w niektórych hodowlach lub u jednego z producentów http://www.aller-aqua.com/pl
            Dawkowanie paszyprzy niewielkich obsadach z jakimi mamy do czynienia to sprawa dość skomplikowana. Pamiętajmy, że generalną zasadą jest nieprzekarmianie ryb, co w przypadku pstrągów oznacza przerwanie karmienia zanim ryby się najedzą. Pstrągi są wzrokowcami, uczą się także zarówno nawyków jak i miejsc – jeśli będziemy je karmić w jednym miejscu, szybko nauczą się podpływać do karmiącego – będzie on wówczas wyraźnie widział zainteresowanie paszą. Karmienie to bardzo miłe i satysfakcjonujące zajęcie – zwłaszcza kiedy pstrągi prawie jedzą nam z ręki – tym bardziej trudno powstrzymać się przed nadmiernym zadaniem paszy. Pamiętajmy jednak – pstrąg przekarmiony to pstrąg chory – pstrąg wiecznie głodny – to pstrąg w dobrej kondycji.
            Zarybienie.Najtrudniejsze pytanie i odpowiedź na nie, to kwestia ilości ryb, które możemy wpuścić do stawu. Na to pytanie nigdy nie udzielimy Państwu odpowiedzi, ponieważ nie zależy to od powierzchni, temperatury wody w danym momencie, czy faktu posiadania dopływu „jakichś” źródeł. To zawsze będzie indywidulana kwestia, którą najlepiej zweryfikować metodą prób i błędów. Określenie możliwości stawu zależy od wielu czynników, które zmieniają się w czasie – stąd możemy mieć do czynienia z sytuacją, w której w danym stawie przez 350 dni w roku wytrzyma nam 1000 sztuk pstrąga, ale w ciągu kilku dni letnich przy upałach i intensywnych burzach całość nam się udusi – co najważniejsze – bez względu na to, czy będzie tam przykładowe 1000 czy 100 szt. Jak w takim razie oszacować wielkość zarybienia? Najlepiej sprawdzać to metodą prób i błędów od stopniowych zarybień po 100, 200 szt. – w zależności od wielkości stawu. Oczywiście założeniem jest amatorski chów tych ryb, w którym nie przewidujemy kosztownych urządzeń natleniających lub napowietrzających – jedynie niewielkie wspomaganie w tym zakresie stawu w okresach letnich. Jeśli rybki przeżyją nam cały sezon i nie zaobserwujemy odmiennego zachowywania się ryb w okresie silnych upałów (np. apatyczności, pływania przy brzegu lub pod powierzchnią wody, nie reagowanie na płoszenie), oznacza to, że staw ma większą zdolność wychowu pstrągów i w kolejnym sezonie możemy pokusić się o większą partię ryb.
            Jakie gatunki.W Polsce występuje obecnie w sprzedaży kilka gatunków pstrągów w tym ich krzyżówki. Jedynym gatunkiem żyjącym naturalnie jest pstrąg potokowy. Jest to ryba o największych wymaganiach i najtrudniejsza w amatorskiej hodowli (również trudna do kupienia). Najbardziej popularnym w hodowli jest pstrąg tęczowy. Najszybciej rosnący, najłatwiejszy w zakupie, dość dobrze adoptujący się w niewielkich stawach – z zastrzeżeniem jednak, że nie toleruje okresów z brakiem przepływu wody i ma dość duże wymagania tlenowe. Jest ryzykowny w okresach letnich, kiedy występują deficyty tlenu i wysoka temperatura – zwłaszcza w obsadzie z innymi gatunkami – nie potrafi bowiem konkurować o tlen – zwłaszcza z rybami karpiowatymi. Kolejnym ciekawym gatunkiem jest pstrąg alpejski (inna nazwa Sparctic), który jest krzyżówką pstrąga źródlanego i palii alpejskiej – spokrewnionych ze sobą pstrągów występujących w Skandynawii i Alpach, a także Kanadzie. Pstrągi te charakteryzują się najdelikatniejszym mięsem, dużą zdolnością zdobywania naturalnego pokarmu, mają też inną ciekawą cechę - o ile teoretycznie są bardziej zimnolubne od pstrągów tęczowych, krótkookresowo wytrzymują wyższe temperatury – radząc sobie z okresowymi deficytami tlenu. Mają również znacznie wyższą odporność na małą zawartość tlenu w wodzie – zbliżoną do ryb karpiowatych. Nie oznacza to, że są to dla nich dobre warunki – wytrzymają je tylko przed kilka, kilkanaście dni, jednak często tylko przez taki okres w naszych stawach występują graniczne warunki. Dzięki tolerancji niższych stężeń tlenu, ryby te potrafią się schować przed upałem przy dnie stawu – gdzie jest zwykle nieco chłodniejsza woda – niestety uboższa w tlen – co nie sprzyja pstrągom tęczowym. Dlatego w przypadku stawów okresowo nie przepływowych lub zasilanych źródliskami w dnie – lepszym nabytkiem będzie pstrąg alpejski. Jeśli z kolei posiadamy staw przepływowy zasilany wodą płynącą przez kaskady lub zainstalujemy system dodatkowego napowietrzania, możemy wpuścić zarówno pstrągi tęczowe jak i alpejskie, różne gatunki pstrąga dobrze czują się w swoim towarzystwie i urozmaicają nam obserwacje – mają bowiem całkiem odmienne obyczaje.
            W przypadku, kiedy posiadamy staw przepływowy lub zweryfikujemy już jego zdolność do hodowli pstrągów – możemy rozejrzeć się za ciekawymi krzyżówkami pstrągów np. pstrągiem marmurkowym (krzyżówka pstrąga tęczowego z palią) czy pstrągiem tygrysim (pstrąg potokowy z palią). Są to ryby przepięknie ubarwione, o dużym temperamencie i szybkim tempie wzrostu.

            Zapraszamy do współpracy

DO POBRANIA


       


Newsletter

Jeżeli chciałbys być informowany o nowościach
na naszej stronie zapisz się na newsletter

Galeria

obiekt1
obiekt2
obiekt3
obiekt4
obiekt5
obiekt6
obiekt7
obiekt8
obiekt9
obiekt10
obiekt11
obiekt12
obiekt13
obiekt14
obiekt15
obiekt12061
obiekt12062
obiekt12063
obiekt12064
obiekt12065
obiekt12066
obiekt13061
maj2014

Dania z ryb

Pstrąg w migdałach
Pstrąg na niebiesko
Pstrąg z grilla
Pstrąg wiosenny
Nowość! Pstrąg cytrynowy ...
Nowość! Pstrąg duszony ze szpinakiem i fetą...
Nowość - seviche z pstrąga !
Nowość - pstrąg zapiekany z mandarynkami i porem ...